برای ارتباط با فروشندگان فروشگاه بولوت شاپ می توانید از ایمیل order@shop.bulutshop.ir استفاده نماید.